Privacyverklaring

- Cybertex houdt alleen gegevens bij van klanten in het kader van de wettelijk verplichte boekhouding.
Wie dus ooit een offerte vroeg of een bestelling deed bij Cybertex komt automatisch in het boekhoudsysteem, en wordt beschouwd als klant, en gaat uitdrukkelijk akkoord met de algemene en specifieke voorwaarden.
- Cybertex zal geen email-listings aanleggen met adressen uit emailverkeer, en zal geen klantgerelateerde gegevens buiten het boekhoudsysteem opslaan.
- Gegevens van online betalingen worden alleen bewaard voor zoverre deze relevant zijn voor de boekhouding.
- In ons boekhoudsysteem staan naast de adresgegevens ook de gemaakte offertes, de bestelbons, de leverbons en de facturen.
- De klant kan op ieder moment zijn gegevens opvragen en laten aanpassen waar nodig. Dit kan op eenvoudig verzoek via gewone mail
- Cybertex zal deze gegevens nooit delen met derden (met uitzondering de boekhoudfirma die ons wettelijk vertegenwoordigt), noch de adresgegevens noch de productgerelateerde informatie.
- Cybertex heeft accounts op sociale media en kan gerichte acties ondernemen op deze sociale media, maar die gegevens worden door ons niet gecontroleerd noch opgeslagen, noch gebruikt.
- Wie wenst kan zich per eenvoudige mail laten schrappen als klant. Deze klantenfiche wordt dan op non-actief gezet. De gegevens blijven wel in onze boekhouding voor zover dit wettelijk verplicht is.
- Cybertex zal er alles aan doen om de gegevens uit de boekhouding te beschermen tegen diefstal, en zal ieder eventueel lek onmiddellijk melden.
- Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen.
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2018

Free Joomla templates by Ltheme